ثبت شکایات و انتقادات

برای ثبت شکایات و انتقادات خود می توانید به هر یک از روش های زیر اقدام کنید.

1- ارسال شکایات و انتقادات به آدرس shekayat@salamatcart.ir

2- تماس با  09367967363