چگونه سلامت کارت را تهیه کنم؟

 

*خرید سلامت کارت تنها از طریق سایت www.salamatcart.ir امکان پذیر می باشد*

مراحل:

1- ورود به سایت سلامت کارت

-2 ورود به قسمت خرید سلامت کارت

3- تکمیل فرم اطلاعات درخواستی

4- نمایش پیش فاکتور و انجام عملیات پرداخت

5- ورود به درگاه بانک و انجام عملیات بانکی

6- با کلیک کردن روی «تکمیل فرآیند خرید» ،خرید شما به اتمام می رسد.