چگونه از سلامت کارت استفاده کنم؟

با در دست داشتن سلامت کارت و مراجعه به هر یک از مراکز طرف قرار داد در سراسر کشور (اطلاعات مراکز در سایت قابل رویت می باشد)، سلامت کارت خود را به مسئول مرکز طرف قرارداد ارائه داده و به میزان درصد و مبلغ تخفیف قید شده در سایت استفاده نمایید.