The Last of us
3.167
۱۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
۳۳% تخفیف
The Last of us
4.000
۱۳۰۰۰ تومان
۱۷۵۰۰ تومان
۲۵% تخفیف
The Last of us
0.000
۶۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰ تومان
۴۰% تخفیف
The Last of us
2.833
۳۵۰۰ تومان
۶۰۰۰ تومان
۴۲% تخفیف
The Last of us
3.250
۲۱۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۰ تومان
۳۰% تخفیف
The Last of us
1.000
۸۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
۳۳% تخفیف
The Last of us
3.000
۱۲۰۰۰ تومان
۲۲۰۰۰ تومان
۴۵% تخفیف
The Last of us
0.000
۷۰۰۰۰۰ تومان
۱۴۰۰۰۰۰ تومان
۵۰% تخفیف
The Last of us
0.000
۵۰۰۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
۵۰% تخفیف
The Last of us
0.000
۰ تومان
۰ تومان
۱۵% تخفیف
The Last of us
4.215
۱۵۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۰ تومان
۵۰% تخفیف
The Last of us
1.000
۶۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰ تومان
۵۰% تخفیف
The Last of us
5.000
۰ تومان
۰ تومان
۵۰% تخفیف
The Last of us
0.000
۰ تومان
۰ تومان
۵۰% تخفیف
The Last of us
0.000
۱۴۰۰۰ تومان
۲۲۰۰۰ تومان
۳۷% تخفیف
The Last of us
0.000
۰ تومان
۰ تومان
۴۰% تخفیف
The Last of us
1.000
۰ تومان
۰ تومان
۴۰% تخفیف
The Last of us
2.000
۰ تومان
۰ تومان
۴۰% تخفیف
The Last of us
2.000
۰ تومان
۰ تومان
۴۰% تخفیف
The Last of us
1.667
۰ تومان
۰ تومان
۴۰% تخفیف
The Last of us
0.000
۰ تومان
۰ تومان
۴۰% تخفیف
The Last of us
0.000
۰ تومان
۰ تومان
۴۰% تخفیف

سلامت کارت چیست؟

کارت تخفیف سلامت، کارتی است که دارنده آن می تواند به مدت یک سال از خدمات آن که تخفیفهای مراکز طرف قرارداد می باشد، استفاده نماید. کارت تخفیف سلامت ابزاری است که با بهره‏ گیری از آن مـی‏ توان از مزایایی همچون تخفیف و کاهش هزینه های سرسام آور زندگی امروزی بهره‏ مند شد. نکته قابل توجه در استفاده از این کارت ها، بهره مندی بدون محدودیت از تخفیف در خرید کالاها و انواع خدمات در سطح کشور (مراکز طرف قرارداد) است. کارت تخفیف سلامت به مشترکین این امکان را می دهد که بتوانند در مراکزی که در شرایط عادی امکان دریافت تخفیف از آنها وجود ندارد، نیز خرید کرده و از تخفیفات قابل توجهی بهره مند شوند
آخرین تخفیف ها
ملارد 0.000
.
.
۴۰% تخفیف
ملارد 0.000
.
.
۴۰% تخفیف
ملارد 0.000
.
.
۴۰% تخفیف
کرج 0.000
.
.
۲۵% تخفیف
کرج 0.000
.
.
۱۰% تخفیف
کرج 0.000
.
.
۲۰% تخفیف
کرج 0.000
.
.
۲۰% تخفیف
کرج 0.000
.
.
۲۰% تخفیف